Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

ciosss
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto

July 02 2015

Sponsored post
feedback2020-admin
ciosss
1249 66a2
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
ciosss
Nie umiem już z tobą rozmawiać i chyba wcale nie jest mi z tym źle. 

ciosss
ciosss
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
ciosss
that moment when you can't sleep and just lie there thinking how big of a failure are you; a dissapointment to everyone you care for.
ciosss
Reposted frommeem meem
ciosss
Reposted frommeem meem
9105 32e6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viameem meem
ciosss
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol
ciosss
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ciosss
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 01 2015

ciosss
Reposted fromKubitsky Kubitsky

June 23 2015

ciosss
Dołączam się do klątwy.
Reposted fromKubitsky Kubitsky viairmelin irmelin
ciosss
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
ciosss
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
7069 8dd2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
7046 716b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...