Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

ciosss
4296 ec26 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej
ciosss
Sponsored post
feedback2020-admin
ciosss
0083 9862 500
Reposted frompapaj papaj viatwarogpoltlusty twarogpoltlusty

April 15 2017

ciosss
3177 8edf
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
ciosss
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
ciosss
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaoski oski
ciosss
4713 fa61
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viaoski oski
ciosss
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoski oski

March 07 2017

ciosss
6894 70a9
Reposted fromEkran Ekran viamental-cat mental-cat
ciosss
Reposted fromoski oski viamental-cat mental-cat

July 08 2015

ciosss
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
ciosss
3890 5e2a
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
8084 f7fa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasmutnazupa smutnazupa
ciosss
ciosss
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto

July 04 2015

ciosss
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— K. Wołyniec
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ciosss
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ciosss
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili - kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen - Grawitacja
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ciosss
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto
ciosss
2616 43b5 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...